Η εταιρία Green Experts δραστηριοποιείται στο χώρο του πρασίνου και τον χώρο των απεντομώσεων - μυοκτονιών - απολυμάνσεων. Ιδρύθηκε από τον Κωνσταντίνο Α. Ζώτο, Τεχνολόγο Γεωπονίας, απόφοιτο του τμήματος Φυτικής Παραγωγής του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου με Master του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο τμήμα Περιβάλλοντος.

    Διαθέτει άδεια καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους (1229/04.05.2012) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και λειτουργεί με βάση το πρότυπο ISO 9001:2008, που αφορά στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

   Στην σελίδα μας θα βρείτε πληροφορίες σχετικές με τις υπηρεσίες μας τόσο για τις εργασίες κηποτεχνίας όσο και για τα παράσιτα υγειονομικής σημασίας και τις μεθόδους καταπολέμησής τους.

    Στην αντιμετώπιση παρασίτων (Pest Management), η εταιρία εφαρμόζει ολοκληρωμένα προγράμματα καταπολέμησης (Integrated Pest Management). Στόχος είναι, η συνολική εκτίμηση του προβλήματος, η αποτελεσματικότητα στις επεμβάσεις μας καθώς και η φιλικότητα προς το περιβάλλον.

    Τα χημικά σκευάσματα που χρησιμοποιεί είναι εγκεκριμένα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων. Επιπλέον τηρούνται οι αρχές του συστήματος HACCP και ISO 22000 σε όλες τις εφαρμογές.