Μυοκτονίες

    Τα τρωκτικά (ποντίκια) αποτελούν έναν από τους μεγαλύτερους κινδύνους της δημόσιας υγείας γιατί εκτός από τις καταστροφές που προκαλούν σε προϊόντα, υλικά και εγκαταστάσεις , μεταδίδουν στον άνθρωπο ασθένειες όπως λεπτοσπείρωση, τύφο καθώς και μεταφέρουν ψύλλους, τσιμπούρια και ψείρες τα οποία είναι φορείς άλλων παθογόνων ασθενειών. Τα πιο κοινά είδη τρωκτικών που απαντώνται στην Ελλάδα και μας απασχολεί η καταπολέμησή τους είναι:

    Mus Musculus Οικιακός ποντικός.

    Rattus Rattus Ποντικός των πλοίων.

    Rattus Norvegicus Ποντικός των υπονόμων.

   Ο έλεγχος και η καταπολέμηση των τρωκτικών, γίνεται με την τοποθέτηση ειδικών δολωματικών σταθμών ασφαλείας, οι οποίοι περιέχουν δολώματα τοποθετημένα εντός αυτών με τρόπο ώστε να μην μπορεί το τρωκτικό να τα μεταφέρει εκτός.

   Η τοποθέτηση των δολωμάτων σε δολωματικούς σταθμούς είναι απαραίτητη γιατί:

    Αποφεύγουμε ανεπιθύμητους κινδύνους για τον άνθρωπο και τα κατοικίδια ζώα.

    Τα δολώματα προστατεύονται από την ηλιακή ακτινοβολία και την υγρασία.

    Είμαστε σύμφωνοι με την οδηγία 93/43 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

    Δίνουν την δυνατότητα ελέγχου της κατανάλωσης του δολώματος και της καταγραφής της.

   Οι δολωματικοί σταθμοί τοποθετούνται βάσει σχεδίου από τον υπεύθυνο επιστήμονα της εταιρείας μας, εξωτερικά των κτιρίων, σε συγκεκριμένες αποστάσεις, αριθμούνται και σημαδεύονται με ετικέτες επισήμανσης καθώς και σημειώνονται σε ένα σκαρίφημα (το οποίο περιέχεται στον φάκελο απεντομώσεις), ώστε να ελέγχονται αποτελεσματικότερα από το προσωπικό μας

    Σημαντικός παράγοντας παραμένει η πρόληψη της εγκατάστασης και του πολλαπλασιασμού των τρωκτικών με τους εξής τρόπους:

    Σωστή κατασκευή και συντήρηση των κτιρίων.
    Τάξη και καθαριότητα.
    Στέρηση των μέσων διαβίωσης των τρωκτικών.

   Οι ιδιότητες των μυοκτόνων σκευασμάτων που χρησιμοποιούνται είναι:

    Είναι εύχρηστα σκευάσματα, ειδικά σχεδιασμένα (block ή παστίλιες) για να προσελκύουν και να καταπολεμούν τρωκτικά που έχουν αναπτύξει ανθεκτικότητα (μιθριδατισμός).

    Είναι φάρμακα β΄ γενιάς και αυτό σημαίνει ότι μικρές δόσεις αρκούν για να θανατώσουν το τρωκτικό.
    Με την δράση του φαρμάκου κατόπιν 3-7 ημέρες, το τρωκτικό πεθαίνει και μουμιοποιείται μακριά από τον χώρο κατανάλωσης, αποφεύγοντας έτσι τις δυσοσμίες.